Pojízdná pohádková kancelář

Pohádkového království

 

Provozuje: Stifterův pošumavský železniční spolek Vimperk

Boubínská 17, 385 01 Vimperk

http://www.sweb.cz/spzs, spzs@centrum.cz

 

 

Nejbližší den provozu PPK:

 

30. 3. – 1. 4. 2018 – Dny otevřených dveří

spolkového depozitáře ve Vimperku

 

 

připravujeme:

20.4.2018 – XVI. pohádkový den s Pojízdnou pohádkovou

kanceláří ve Vimperku

---------------------------------------------

Historie Pohádkového království:

Jaro 1995 – narození Kapra Jakuba (na kole a s pivem)

 

únor 2002 – představení projektu Jižní Čechy pohádkové

 

20. 4. 2002 – vydání první vandrovní knížky s 12 místy (včetně Vimperka)

 

20. 2. 2003 – I. pohádkový den v Grandhotelu Zvon v Č. Budějovicích

 

9. 11. 2003 – korunovace prvního pohádkového krále, Zdeňka Trošky

 

23. 3. 2004 – II. pohádkový den v Č. Budějovicích, křest pohádkového pasu

 

1.   4. 2005 – III. pohádkový den v Českém Krumlově, první vyhlášení ceny „Jakub“

 

7. 4. 2006 – IV. pohádkový den v Telči, přijetí Pojízdné pohádkové kanceláře

Stifterova pošumavského železničního spolku Vimperk

 

6. 4. 2007 – V. pohádkový den ve Strakonicích, zvláštní vlaková pošta,

čtení pohádek v pravidelných vlacích

 

11. 4. 2008 – VI. pohádkový den v Táboře

 

20. 9. 2008 – Oficiální kolaudace Pojízdné pohádkové kanceláře

Pohádkovým králem Zdeňkem I. Troškou zvaným

proběhla v rámci železničních oslav ve Strakonicích.

Zdeněk Troška byl jmenován přednostou stanice honoris causa

pro královskou zastávku Hoštice u Volyně.

 

21. 3. 2009 – VII. pohádkový den v Písku, Pojízdná pohádková kancelář

byla nominována na cenu Jakub a umístila se na druhém místě.

Jako tříkorunková pohádková kancelář jsme přijati do pohádkové unie.

Vstup divadelního spolku Bouček Vimperk do pohádkových služeb.

 

20. 3. 2010 – VIII. pohádkový den v Třeboni,
předali jsme pohádkovému králi Zdeňku I., Troškou zvanému
model zastávky Hoštice u Volyně, v původní podobě,
známé z filmů Slunce, seno, …

 

11. 3. 2011 – IX. pohádkový den v Jindřichově Hradci,

představení nové železniční mapy

 

16. 3. 2012 – X. pohádkový den v Netolicích,

vypravení zvláštního vlaku ČD

 

15. 3. 2013 – XI. pohádkový den v Dačicích a Slavonicích

s přepravou zvláštním vlakem ČD

 

10. 8. 2013 – ukončil panování Zdeněk I. Troška zvaný

 

4. 4. 2014 – XII. pohádkový den v Českých Budějovicích,

korunovace druhého pohádkového krále, Václava Vydry.

Přijetí SHŠ Artego Vimperk mezi pohádkové služby.

- Foto –

 

5. 3. 2015 – XIII. pohádkový den v Bechyni,

jízda zvláštního vlaku ČD

 

1.   6. 2016 – XIV. pohádkový den v Prachaticích, zažádali jsme

o pořádání XVI. pohádkového dne ve Vimperku v roce 2018.

 

19. května 2017 – XV. pohádkový den v Týně nad Vltavou,

obdrželi jsme Cenu Kapra Jakuba

pro nejkrásnější pohádkovou kancelář (spolkový depozitář).

 

20.4.2018 – XVI. pohádkový den s Pojízdnou pohádkovou kanceláří

ve Vimperku

 

 

Předměty z nabídky Vlakové pošty a Pojízdné pohádkové kanceláře

zakoupíte též v osobní pokladně železniční stanice Vimperk.

 

- stránky Pohádkového království -

 

Děkujeme, že nám zachováváte přízeň.

Těšíme se s Vámi na shledanou při některé z akcí.